Liczba odwiedzin strony: 23020 Osób na stronie: 1
 

Krzysztof Dykacz, notariusz 
Kancelaria notarialna

 
 
Krzysztof Dykacz, notariusz
Kancelaria notarialna
 
Zwycięstwa 14
44-100 Gliwice
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 164 poz. 1723 - Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej oraz metody analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 22 lipca 2004 r.) Na podstawie art. 15 pkt 2 i art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm....
Monitor Polski 1997 Nr 23 poz. 230 - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1997 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1997 r. (M.P. z dnia 22 kwietnia 1997 r.) W związku z § 41 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz....